Trommel 12V

Go down

Trommel 12V Empty Trommel 12V

Post  ktamen on Sun Apr 20, 2014 5:39 am

Здравейте всички. Аз съм от България. От две години обикалям по рекичките и копая за злато. За промиването използвам тромел.
Помпата ми също е електрическа 12В, но ми е нужна по-мощна. Тези, които намерих в Нета са или слаби или консумират твърде много енергия.
Съжалявам за английския, използвам Гугъл преводач.
Hello all. I'm from Bulgaria. Two years on tour creek and digging for gold. Washing using trommel.
I also pump electrical 12V, but I need more powerful. Those who found the Net are either weak or consume too much energy.
Sorry for the English, I use google translator.

ktamen
New Poster
New Poster

Number of posts : 5
Registration date : 2014-04-20

Back to top Go down

Trommel 12V Empty Re: Trommel 12V

Post  Digginerup on Sun Apr 20, 2014 11:04 am

Добре дошли на форума, хубаво малко настройка на приятеля ми, изглежда имате нужда от малък бензинов двигател, за да карам триор и помпа на бар спрей за измиване на чакъл, намирате злато, някои повече снимки биха били добър добър късмет там.
прости ми български, аз също използва Google Translate

Wayne. cheers 

Welcome to the forum, nice little setup my friend, looks like you need a small petrol motor to drive your trommel and a pump to a spray bar to wash the gravel, are you finding any gold, some more pictures would be good  luck out there
Digginerup
Digginerup
Contributor Plus
Contributor Plus

Number of posts : 2400
Registration date : 2012-05-17

Back to top Go down

Trommel 12V Empty Re: Trommel 12V

Post  ktamen on Sun Apr 20, 2014 3:58 pm

Trommel 12V 24-10-12Бензиновия двигател е шумен, не се пуска с копче и мирише на бензин. За тромела мотор от чистачки е предостатъчно. Засега работя с електрическа помпа домашно производство, но май ще се наложи да си купя бензинова помпа защото сегашната не може да качва достатъчно вода на повече от 1 метър височина.
С тромела винаги намирам злато защото прехвърлям с лопатата голямо количество камъни, но понякога намирам много малко. Нормално намирам около 0,5 - 1грам злато. Златото е много ситно 1 грам са около 4 000 златинки. На снимката са 1,2 грама злато.
Gasoline engine is noisy, do not put a button and smells of gasoline. For trommel motor from wiper is enough. So far, working with electric pump homemade, but I'll have to buy fuel pump because the current can not climb enough water for more than 1 meter in height.
With trommel always find gold because transfer shovel large amount of stones, but sometimes I find very little. Normally I find about 0.5 - 1 grams of gold. Gold is a very small one gram is about 4000 pieces. Pictured are 1.2 grams of gold.

ktamen
New Poster
New Poster

Number of posts : 5
Registration date : 2014-04-20

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum